a QUADERNS DE CÀLCUL - www.quadernsdecalcul.com - Maria Bas Tortosa

QUADERNSDECALCUL . COM

una eina perfecta per aguditzar el càlcul mental

DESCOBREIX-LOS!

QUADERNS DE CÀLCUL

Aquests quaderns de càlcul sorgeixen de la necessitat d’elaborar un material que puga ajudar a l’alumne a millorar certes habilitats matemàtiques com ara el càlcul mental i el càlcul algorítmic, i que, alhora, estiga relacionat amb els continguts del currículum.

Els principals objectius que es pretenen aconseguir són

 • Potenciar l’atenció i la concentració.
 • Utilitzar estratègies per a memoritzar i recuperar informació.
 • Dominar els continguts de la matèria com:
  - Conéixer i utilitzar progressivament els diferents tipus de nombres
  - Aplicar les diferents propietats a l’hora de realitzar operacions...

SOBRE EL QUADERN

Cada quadern està format per una col·lecció de fitxes de càlcul amb operacions relacionades amb continguts que cada dia es treballaran a classe.

Les fitxes es classifiquen en quatre blocs: Aritmètica i Càlcul, Àlgebra, Geometria i Funcions, sent la part d’Aritmètica i Càlcul aquella que té una major presència.

Als següents enllaços es poden descarregar els exemples de cada quadern de càlcul:

En cada sèrie trobarem:

 • El contingut del currículum (Nombres naturals, Potències, Fraccions...)
 • L’objectiu a treballar (Operacions, Propietats, Càlcul de percentatges, Equacions...).
 • Espai per a la data.
 • El número de cada pregunta (15 en total).
 • L’operació a realitzar.
 • El total de respostes encertades.

Al final del quadern trobarem una quadrícula per a cada trimestre, per a construir el polígon de freqüències del nombre d’encerts de cada dia. D’aquesta manera els alumnes seran conscients del seu progrés.

Per al primer cicle de primària els alumnes trobaran unes gràfiques personalitzades per a visualitzar la seua evolució, adaptades a cada sèrie.

SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL QUADERN

Aquest material ve preparat per a treballar-lo cada dia en començar la classe.

Està pensat perquè els alumnes resolguen cada sèrie en un temps determinat (un minut; un minut i mig; dos minuts... depenent dels alumnes que tinguem a classe). Però cal insistir en què l’èxit d’aquesta activitat consisteix en encertar el major nombre de resultats possibles, i no la rapidesa amb la qual es realitza.

La pràctica ha de ser constant. Cal repetir els procediments moltes vegades per aconseguir agilitat.

A mesura que van millorant els resultats, els alumnes van guanyant confiança i seguretat.
Després de fer la correcció, podem donar opció a revisar els resultats per vore en què s’han equivocat.

Es recomana prendre un registre diari dels resultats obtinguts per cada alumne, bé amb un full de càlcul, o bé amb qualsevol altra eina de la qual disposem.

Aquest quadern és una eina molt senzilla de treballar. La seua correcció és ràpida perquè el professorat compta amb un solucionari que facilita la seua tasca.

QUÈ ESPEREM DELS ALUMNES?

Volem que els alumnes construisquen les seues pròpies estratègies personals de càlcul que els permeta resoldre operacions més complexes.

Aquest material va dirigit a tot l’alumnat, tant a aquells que són molt hàbils calculant com als qui no. Amb aquests últims cal insistir que amb la pràctica diària ho aconseguiran. Cal ser constants cada dia i així trobaran una millora en el rendiment matemàtic.

Aquesta manera de treballar en un temps determinat, porta afegit un component competitiu que ens pot servir per a motivar als alumnes i estimular-los.

COM TREBALLEM EL QUADERN A CLASSE?

 • 1.

  Cada dia en començar la classe, repartim els quaderns als alumnes i els indiquem la sèrie que han de resoldre.

  2.

  Els alumnes preparen el bolígraf, obrin el quadern per la pàgina corresponent i escriuen la data.

 • 3.

  Els indiquem quin és el contingut a treballar i en què consisteix l’activitat. Posem el cronòmetre en marxa.

  4.

  Quan para el cronòmetre, els alumnes deixen d’escriure. Preparen el bolígraf roig per a fer la correcció.

 • 5

  Amb el solucionari, anem dient-los les respostes correctes mentre que els alumnes van fent la correcció.

  6.

  En acabar, cada alumne fa recompte de les respostes encertades i ho anota al requadre corresponent. Després, ho marca sobre la quadrícula del final del quadern.

 • 7.

  Finalment, elaborem un registre dels resultats que obté cada alumne i recollim els.

IDEES I SUGGERIMENTS

 • El material es pot guardar a classe (per les seues dimensions podem guardar els quaderns dins la tapa d’una caixa de fulls).
 • Podem utilitzar el material adaptant-lo a les nostres necessitats curriculars, deixant algunes series per a més endavant o treballant-les en un ordre diferent a l’estipulat.
 • De vegades resulta interessant fer dos fitxes seguides per vore si els alumnes han assolit el contingut que estem treballant.
 • El dia de la prova escrita no cal fer càlcul.

OPINIONS DELS ALUMNES REFERENTS AL QUADERN

 • MILLORA LA RAPIDESA EN RESOLDRE OPERACIONS
 • M’ AJUDA A REPASSAR I REFORÇAR EL QUE ESTEM TREBALLANT A CLASSE I A ENTENDRE-HO MILLOR
 • FER EL CÀLCUL AL PRINCIPI DE LA CLASSE M’AJUDA A CONCENTRAR-ME DURANT LA RESTA DE LA CLASSE
 • HAVER PRACTICAT EL CÀLCUL EM DONA MÉS SEGURETAT
 • QUAN ELS DEURES DE CASA ESTAN RELACIONATS AMB EL CÀLCUL RESULTEN MÉS FÀCILS DE FER
 • EL CÀLCUL M’AGRADA MOLT. M’AJUDA A ENTENDRE ELS PROBLEMES MÉS FÀCILMENT I FINS I TOT ÉS DIVERTIT
 • EL CÀLCUL M’HA SERVIT PER ENTENDRE LES COSES I CENTRAR-ME
 • M’HA AJUDAT A MILLORAR RESULTATS EN AQUESTA PRIMERA AVALUACIÓ
 • AMB EL CÀLCUL, RECORDEM TEMARI DE LA CLASSE ANTERIOR
 • COSES QUE NO ENTENIA MOLT, A BASE DE PRACTICAR-LES CADA DIA AMB EL CÀLCUL, LES HE ACABAT ENTENENT

contacta amb mi

PER TAL D’ADQUIRIR ELS QUADERNS DE CÀLCUL, CONTACTA AMB MI

Maria Bas Tortosa

Llicenciada en Ciències Matemàtiques i professora de Secundària

Telèfon

600 45 80 83

website

www.quadernsdecalcul.com

profile_image